Oferim tots els serveis necessaris per a l’obtenció de l’informe (ITE), el dictamen i la documentació requerida per la Generalitat.

Oferim tots els serveis necessaris per a l’obtenció de l’informe (ITE), el dictamen i la documentació requerida per la Generalitat.

ITE o Informe Tècnic de l’Edifici, és un informe derivat d’una inspecció realitzada per a un técnic  competent, que té la finalitat de conèixer l’estat general de l’edifici.

Cal assegurar que l’edifici tingui unes condicions mínimes d’habitabilitat, un manteniment correcte i respecti la seguretat per a persones i altres edificis.

PRESSUPOST Li oferim la primera visita a l’edifici de forma gratuïta i realitzarem el pressupost sense compromís.

GESTIÓ DE L’INFORME: Visitem el seu edifici i elaborem l’informe adaptant-nos als seus horaris i terminis. Finalment redactem el dictamen requerit per a l’ajuntament.

GESTIÓ ADMINISTRACIÓ: Podem gestionar i preparar tota la documentació per a presentar-la a la Generalitat de Catalunya.

Esquema Procediment de la ITE.

Decretç

Quan s’ha de passar la ITE?

S’estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:

• Anteriors a 1900: Fins al 31.12.2016
• Entre 1901 i 1930: Fins al 31.12.2017
• Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2018
• Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2019
• Entre 1961 i 1975: Fins al 31.12.2020
• A partir de 1975: Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

Quins edificis han de passar una ITE?

La inspecció tècnica és obligatòria en els següents casos:

• per a edificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat

• si l’edifici o els habitatges de l’edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

• si ho determinen els programes o les ordenances locals, que podran contenir previsions més amplies i exigents, com per exemple, estendre la obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.

 

 

 

Comments are closed.

UA-11324386-5