Pam Blog

Inauguració Museu Etnogràfic de Ripoll

PAM assisteix a la inauguració  Museu Etnogràfic de Ripoll. Després de 10 anys del tancament de l’antic museu la overtura del nou ha esdevingut tot un esdeveniment, la gran assistència de public n’era una mostra.

Ara s’ha desvetllat la incògnita de com és el museu, i potser caldria una valoració del resultat.

És un bon edifici ? Hi ha pocs dubtes. Una bona solució per a la rehabilitació i ampliació d’un edifici “històric” però en mal estat de conservació.  S’han respectat les façanes més representatives i s’han mesurat les noves intervencions centrant-les en els nuclis de comunicació.  Les dues escales en façana però amb un tractament adequat tractament en funció de l’entorn;  corten i lleugeresa a la façana de la plaça Abat Oliva  i aplacat metàl·lic i mur cortina a la façana de la plaça Arnulf.

Són unes bones instal·lacions? L’adaptació dels espais en un edifici rehabilitat ha sigut exemplar. S’han creat sales que permetien grans espais, i llibertat total en l’actuació interior. S’ha re-interpretat correctament l’accés a l’edifici, i s’han integrat molt be les pre-existències com el pou al hall i restes a la sala d’audiovisuals. L’albicació de la nova oficina d’informació i de la sala d’exposicions temporals estan igualment ben trobades.

És un bon museu ? Per aquest pregunta potser cal alguna reflexió més profunda. Probablement la comparació amb altres museus recentment inaugurats al nostre país ajudaria en les conclusions.

Segur que tots fa 10 anys pensaríem que és un molt bon museu.

David.

 

 

UA-11324386-5