Pam Blog

Entendre la Industrialització de Catalunya.

PAM projectes ha assistit a la conferència “Entendre la industrialització de Catalunya” per Llorenç Ferrer doctor i catedràtic  d’Història Contemporània a la U.B.  Organitzada pel CEB (Centre d’Estudis del Bages) dins les jornades Conèixer les fabriques del Bages.

La conferencia ens ajudarà a comprendre com varen sorgir les nombroses colònies industrials de Catalunya. Creiem que entenent les circumstancies i condicions en que es van crear, ens pot ajudar en projectes de revitalització, reindustrialització i rehabilitació d’aquestes grans elements del nostre patrimoni que trobem avui semi-abandonats.

Si entenem que potser les condicions que les aquestes fabriques oferien als seus treballadors podien estar pensades per fer més còmode la seva feina, podríem pensar com podem avui reproduir o actualitzar aquest model.

Potser la re-implantació de nova activitat en aquest entorns, ha d’anar acompanyada, no de l’activitat industrial tradicional, sinó que cal oferir molt més. Caldrien habitatge, oficines, tallers, espais de coworking, serveis gratuïts o comuns, … cal oferir unes bones condicions de treball i fer possible una bona qualitat de vida.

PDF del programa     1359053608JornadesFbriquesBages_Programa

UA-11324386-5